فَلْيُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ       پس بايد پيام غدير را حاضران به غايبان و پدران به فرزندان تا قيامت برسانند.

مطالعه و دانلود کتاب (9)

خرافه است یا حقیقت؟: سجده کردن بر خاک، ساختن زیارتگاه …مشخصات کتاب:سرشناسه: شیرازی، صادق، 1314 -عنوان و نام پدیدآور: خرافه است یا حقیقت؟: سجده کردن بر خاک، ساختن زیارتگاه ……
آثار تربیتی نماز (راه های ایجاد گرایش به نماز در جوانان)مشخصات کتاب:سرشناسه : دوغان، محمدزکی، 1342 -عنوان و نام پدیدآور : آثار تربیتی نماز« راههای ایجاد گرایش به نماز در…
اصول عقاید اسلامی و نگاهی به زندگانی پیشوایان معصوم (علیهم السلام) مشخصات کتاب:سرشناسه : سبحانی تبریزی جعفر، 1308 - عنوان و نام پدیدآور : اصول عقاید اسلامی و نگاهی به…
اصول عقاید از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام مشخصات کتاب:سرشناسه : رضوانی علی اصغر، 1341 عنوان و نام پدیدآور : اصول عقاید از دیدگاه اهل بیت علیهم السلام/علی اصغر رضوانی.مشخصات…
احکام جوانان مطابق با فتاوای مرجع عالیقدر تشیع حضرت آیهالله العظمی فاضل لنکرانی (دامت برکاته) همراه خلاصه ای از عقاید شیعهمشخصات کتاب:سرشناسه : فاضل لنکرانی، محمد، 1310 - 1386.عنوان و…