فَلْيُبَلِّغِ الْحاضِرُ الْغائِبَ وَالْوالِدُ الْوَلَدَ إِلى‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ       پس بايد پيام غدير را حاضران به غايبان و پدران به فرزندان تا قيامت برسانند.

معرفی کتاب (5)

الشيخ الطوسى مفسرا به قلم آقاى خضيّر جعفر، اثرى است كه به بيان روش تفسيرى شيخ ابوجعفر محمد بن حسن الطوسى مى‌پردازد. معرفى اجمالی شيخ طوسى از بزرگترين مفسّران، فقهاء…
معرفى اجمالى: هداية الحُجاج (سفرنامه مكه) اثر محمد رضا طباطبائى تبريزى، به بيان و وصف مناطق مختلفى كه نويسنده، در سفر مكه از آنها گذر نموده پرداخته است. اين كتاب…
معرفى كتاب سیری در علوم قرآن تألیف یعقوب جعفری پيرامون برخى از موضوعات علوم قرآنى نوشته شده است.مؤلف كه از قرآن پژوهان معاصر مى‌باشد در اين كتاب در طى هشت…
سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه نوشته محمد رضا جبارى يكى از محققان حوزوى است. اين كتاب كه به دليل ابتكارى بودن و اهميت موضوعش در برخى محافل…
معرّفى اجمالى انتظار 7 يا انديشه مهدويّت و آسيب‌ها از تاليفات آقاى محمدصابر جعفرى مى‌باشد.ايشان، موضوع پژوهش خود را انديشه مهدويت، آسيب‌ها، راه درمان و مبارزه با آن‌ها قرار داده…